top of page

dr n. społ. Izabela Pawłowska

SUPERWIZORKA ZESPOŁU

  Prowadzi nadzór merytoryczny nad wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego.

  O mnie

  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor-dydaktyk PTTPiB. Pracuje w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych Praktyczna diagnoza psychologiczna.

  Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeutka, obecnie przyjmuje dorosłych pacjentów z różnymi diagnozami, a specjalizuje się w zaburzeniach osobowości. 

  Dr Pawłowska dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w ramach regularnych, comiesięcznych superwizji.

  bottom of page