mgr Alicja Sulima

Alicja Sulima.jpg

Tel. 602-654-002

mgr Tomasz Batruch

Tel. 604-081-346

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1061). Psycholog. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci z autyzmem oraz trzystopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Od 2008 roku pracuje jako psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej w Zabrzu. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Od kilku lat wspiera i szkoli nauczycieli oraz innych specjalistów w obszarze metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #psychoterapiadzieci #psychoterapiaGliwice

mgr Anna Pyszkowska

Tel. 794-159-924

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, asystentka i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracuje z młodzieżą i dorosłymi w kryzysie psychicznym, a także z osobami chorującymi przewlekle i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami, w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) i techniki poznawczo-behawioralne. Ukończyła roczny kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także szkolenia z obszarów Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, ACT i podstaw terapii schematów. W pracy naukowej zajmuje się tematyką psychologii zdrowia oraz związkami pomiędzy doświadczeniem kryzysu psychicznego i choroby a zasobami wewnętrznymi (współczuciem wobec samego siebie oraz elastycznością psychologiczną), co przekłada na swoją pracę terapeutyczną. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas wolny dzieli między jazdą na rowerze (za mało) i czytaniem książek (za dużo).

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #psychoterapiaACT #psychoterapiaGliwice

mgr Karolina Leszczyńska

Tel. 503-339-225

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia  w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz ukończyła min. studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu z elementami diagnostyki psychologicznej. Praktykę zawodową zdobywała pracując m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny. Przez kilka lat pełniła funkcję kuratora społecznego. Aktualnie pracuje jako psycholog na Oddziale Ogólnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku a także jako psycholog transportu w Poradni Medycyny Pracy. W Konkrecie zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuje elementy DBT (terapii dialektyczno-behawioralnej) i regularnie dokształca się w tym zakresie.

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #psychoterapiaGliwice

Nasz Zespół

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1052). Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacji Onkologicznej Med-Profil w Żernicy oraz jako konsultant w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu, zajmując się tam przede wszystkim diagnostyką i wsparciem pacjentów bariatrycznych w trakcie procesu kwalifikującego do chirugicznego leczenia otyłości. Od dwóch lat członek zespołu specjalistycznego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO. W Konkrecie zajmuje się terapią indywidualną i grupową dorosłych, diagnostyką i opiniowaniem pacjentów z otyłością olbrzymią, wsparciem psychoonkologicznym oraz szkoleniami. Prywatnie miłośniczka gór, podróżowania i muzyki alternatywnej.

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #psychoterapiaGliwice #psychobariatria #wsparciewleczeniuotyłości

mgr Marta Banout

Tel. 502-246-465

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1060). Psycholożka, certyfikowana terapeutka Terapii Simontonowskiej, edukatorka seksualna. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym „Na Rudzkiej” oraz na Oddziale Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Ukończyła kursy Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego oraz szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+. Jest autorką artykułów w czasopiśmie „Psychologia w praktyce”; prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych (dotyczące m. in. komunikacji, higieny zdrowia psychicznego, stresu i profilaktyki zdrowotnej). Prywatnie nałogowa czytelniczka i miłośniczka herbaty, a ostatnio fanka podcastów.

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #psychoonkologia #psychoterapiaGliwice

dr Stanisław Seidel

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1051). Psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. W przeszłości pracował w ramach poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego oraz dziennego oddziału psychiatrycznego. Zajmuje się wydawaniem opinii psychologicznych dla sądów – w sprawach cywilnych oraz karnych. Na co dzień prowadzi terapię osób borykających się z różnorodnymi trudnościami – zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami psychotycznymi, mającymi trudności w relacjach z innymi, a także pozostającymi w kryzysie emocjonalnym. Zajmuje się również diagnostyką psychologiczną – badaniem funkcjonowania poznawczego oraz osobowości.

#psychoterapiapoznawczo-behawioralna #diagnostykapsychologicznaGliwice #psychoterapiaGliwice

Tel. 668-135-632

lek. Anna Szczegielniak

Jest absolwentką kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach oraz magistrem fizjoterapii z dyplomem Politechniki Opolskiej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii na Oddziale Klinicznym Psychiatrii SUM Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz doktorantką w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM. W codziennej pracy klinicznej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, schizofrenią i zaburzeniami urojeniowymi, a także zaburzeniami związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Jej zainteresowania naukowe oscylują w obrębie zagadnień uzależnień behawioralnych, szeroko pojętej psychiatrii społecznej, a także seksuologii. Od dwóch ostatnich lat pełni rolę przewodniczącej Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Grupy Roboczej ds. Badań Naukowych (Research Working Group) w ramach European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT). Od 2015r przewodnicząca Sekcji Fizjoterapii w Psychiatrii Polskiego Towarzystwo Fizjoterapii. Autorka prac badawczych i artykułów popularnonaukowych. W wolnym czasie uwielbia tańce swingowe i podróże z plecakiem wyładowanym książkami.

#psychiatriaGliwice

Tel. 882-199-742