top of page

Diagnoza, terapia CBT i wsparcie psychologiczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Termin: 21-22.05.2022 (20 godzin dydaktycznych).


Forma: on-line

Dla kogo: specjalistki i specjaliści psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, którzy są zainteresowani/-e problematyką spektrum autyzmu, pracujący/- lub planujący/-e pracować z osobami neuroróżnorodnymi (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi)


Koszt: 650 zł (za dwa dni szkoleniowe)


Tematyka szkolenia:

1) (Zaburzenia ze) spektrum autyzmu: charakterystyka, kryteria diagnostyczne wg DSM-5 i ICD-11, broad autism phenotype

2) Diagnoza spektrum autyzmu: 1) dla kogo diagnoza?; (2): diagnoza różnicowa z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi; 3) narzędzia diagnostyczne spektrum autyzmu: ADOS-2, ADI-R, AQ, M-CHAT

3) Kobiety na spektrum: charakterystyka, kryteria, diagnoza

4) Komunikacja na spektrum: od komunikacji werbalnej do niewerbalnej, w tym alternatywne formy komunikacji

5) Rozwój społeczny i emocjonalny osób ze spektrum: teoria umysłu, naśladowanie, regulacja emocji

6) Terapia i wsparcie psychologiczne osób ze spektrum (1): znaczenie ableizmu dla form terapii, cechy autystyczne jako potencjalne zasoby jednostek oraz elementy wzmacniające terapii

7) Terapia i wsparcie psychologiczne osób ze spektrum (2): współczesna terapia behawioralna, trening umiejętności społecznych, terapia poznawczo-behawioralna w pracy z osobami ze spektrum

8) Rodzina osób na spektrum: 1) potencjalne i typowe trudności oraz znaczenie spektrum dla funkcjonowania systemu rodzinnego; 2) wsparcie psychologiczne rodzin osób z diagnozą spektrum autyzmu: zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej i ACT


Forma prowadzenia szkolenia:

· Wykład multimedialny,

· Ćwiczenia indywidualne,

· Praca na przypadkach (tzw. case studies),

· Możliwość przepracowania elementów pracy z własnymi pacjent(k)ami / podopiecznymi,

· Dyskusja w grupie.


Harmonogram:

Sobota i niedziela w godz. 9.00-17.00.

Szczegółowy rozkład przerw zostanie Państwu przekazany w dniu szkolenia.


Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową powiadomimy Państwa o dostępności miejsc i prześlemy dalsze informacje dotyczące uiszczenia opłaty.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału z zaznaczeniem 20 godzin dydaktycznych.


Liczba miejsc ograniczona!


Prowadząca: dr n. społ. Anna Pyszkowska - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje z osobami w kryzysie psychicznym, w tym z młodzieżą i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami, korzystając z metod terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Tematem jej rozprawy doktorskiej był „Wpływ treningu akceptacji i zaangażowania na poziom zasobów psychologicznych w kontekście jakości życia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. W pracy naukowej zajmuje się także tematyką psychologii zdrowia oraz związkami pomiędzy doświadczeniem kryzysu psychicznego i choroby a zasobami wewnętrznymi (współczuciem wobec samego siebie oraz elastycznością psychologiczną), co przekłada na swoją pracę terapeutyczną. Udziela się w kampaniach profilaktycznych i społecznych z zakresu przeciwdziałania wykluczenia społecznego tej grupy, w tym poprzez wspieranie samorzecznictwa.


Więcej publikacji dr Pyszkowskiej znaleźć można pod adresem:


Zainteresowanych warsztatami zachęcamy również do zapoznania się z otwartym wykładem naszej specjalistki na temat spektrum autyzmu u kobiet:483 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page