top of page

Diagnoza i konceptualizacja przypadku w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Zapraszamy na szkolenie dla specjalistek/-ów psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki, psychoterapii dotyczące diagnozy oraz diagnozy różnicowej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.


Ze szkolenia dowiesz się:

  • na co zwracać uwagę w procesie diagnozy osób w spektrum autyzmu, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych (kryteria diagnostyczne, ujęcie neurorozwojowe);

  • kontekst kobiecego fenotypu w diagnozie spektrum autyzmu – ujęcie praktyczne;

  • w jaki sposób różnicować objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu z innymi zaburzeniami, w tym między innymi: zaburzeniami lęku społecznego, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, ADHD, czy osobowością schizotypową;

  • w jaki sposób tworzyć syntetyczną konceptualizację osoby, u której podejrzewasz zaburzenia ze spektrum autyzmu.


Forma szkolenia: wykładowo-warsztatowa, z wykorzystaniem przykładów studiów przypadków, możliwością przećwiczenia poszczególnych etapów diagnozy, praca na konceptualizacji (możliwość opracowania przypadku z własnej praktyki w czasie szkolenia)


Czas trwania: 5 godzin zegarowych (6 godzin dydaktycznych)

Harmonogram: (9:00-14:00, w tym przerwa kawowa)

Termin: 17.09.2022 (platforma Zoom)

Koszt: 250 zł


Link do formularza zapisów: zapisz się


Liczba miejsc ograniczona!


Informacje dodatkowe: Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem drogą e-mailową i w przypadku dostępności miejsc prześlemy dane do uiszczenia opłaty szkoleniowej w terminie do 7 dni roboczych.

Prosimy o obserwowanie skrzynki pocztowej i sprawdzanie folderu SPAM.Prowadząca: dr n. społ. Anna Pyszkowska - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień pracuje z osobami w kryzysie psychicznym, w tym z młodzieżą i dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami, korzystając z metod terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Tematem jej rozprawy doktorskiej był „Wpływ treningu akceptacji i zaangażowania na poziom zasobów psychologicznych w kontekście jakości życia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. W pracy naukowej zajmuje się także tematyką psychologii zdrowia oraz związkami pomiędzy doświadczeniem kryzysu psychicznego i choroby a zasobami wewnętrznymi (współczuciem wobec samego siebie oraz elastycznością psychologiczną), co przekłada na swoją pracę terapeutyczną. Udziela się w kampaniach profilaktycznych i społecznych z zakresu przeciwdziałania wykluczenia społecznego tej grupy, w tym poprzez wspieranie samorzecznictwa.


Więcej publikacji dr Pyszkowskiej znaleźć można pod adresem:


Zainteresowanych warsztatami zachęcamy również do zapoznania się z otwartym wykładem naszej specjalistki na temat spektrum autyzmu u kobiet:

500 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page